Sut rai di’r Cofis am eu coctels?

Trefnwyr Gwyl Fwyd Caernarfon yn cynnal cystadleuaeth i greu y coctel jin gorau.

Gwyl Fwyd Caernarfon
gan Gwyl Fwyd Caernarfon

Er fod Gŵyl Fwyd Caernarfon wedi gorfod cael ei chanslo eleni, mae’r gwirfoddolwyr sydd yn trefnu’r ŵyl wedi bod yn brysur dros y misoedd diwethaf yn rhannu ryseitiau cogyddion ac yn cefnogi cynllun ‘Porthi Pawb’ yng Nghaernarfon.

Ond y penwythnos yma (24 – 26 Gorffennaf 2020), nid bwyd fydd yn cael sylw – ond diodydd. Ac i fod yn fwy penodol, jin. Mi fydd yr ŵyl yn gweithio gyda Lowri a Ffion o gwmni ‘Jinsan’ i gynnal cystadleuaeth arbennig i greu coctel hafaidd, gyda jin fel y prif gynhwysyn. 

Y cyfan sydd angen ei wneud i gystadlu ydy: 

1. Creu coctel sy’n cynnwys jin plaen sych a hyd at 5 cynnwys arall

2. Postio fideo neu lun o’r gin ar Twitter / Instagram / Facebook efo rysáit ac enw’r coctel

3. Tagio @gwylfwydcaernarfon #cocteljinsan

4. Oriau agor – 7pm 24/7/20 tan 7pm 26/7/20 

Bydd y coctels yn cael eu beirniadu gan Lowri a Ffion, a’r enillydd yn cael hamper gin gwerth £100 wedi ei gefnogi gan gwmni jin ‘Afallon Mon’, ‘Treganna Gin’ a ‘Dinorwig Distillery’. 

Yn ôl llefarydd ar ran yr ŵyl, “Mi yda ni yn ffodus iawn o gefnogaeth y cwmnïau jin – mi fydd hi’n hamper werth ei chael. Ac mae Lowri a Ffion yn giamstars ar y gin, felly gobeithio y bydd gennym chwip o goctel da i rannu efo chi ar ddiwedd y penwythnos. 

“Mae na hefyd esgus i brofi ac arbrofi yn ystod yr wythnos, fel eich bod wedi perffeithio y rysait at y penwythnos. Felly cerwch amdani a mwynhewch!”.