Cyrch cyffuriau yng Nglan Seiont – Un dyn yn y ddalfa

Mae dyn 51 oed wedi cael ei arestio yng Nglan Seiont ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau Dosbarth A.

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360
Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau bod dyn 51 oed yn y ddalfa ar ôl iddo gael ei arestio ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau Dosbarth A.

Daeth Heddlu Gogledd Cymru o hyd i’r hyn maen nhw’n credu yw cyffuriau Dosbarth A mewn cyrch cyffuriau yng Nglan Seiont yn gynharach bore ‘ma (dydd Gwener, Mehefin 19).

Dywedodd y Rhingyll Non Edwards: “Roedd hon yn warant gadarnhaol ac arestiwyd dyn ar amheuaeth o fod wedi cyflenwi cyffuriau Dosbarth A.

“Byddwn yn parhau i wrando ar bryderon y cyhoedd a byddwn yn gweithredu ar unrhyw wybodaeth a dderbynnir.

“Ni ddylai trigolion lleol orfod dioddef y math hwn o ymddygiad yn eu cymdogaeth.”