Osian Wyn Owen yw Prifardd Eisteddfod T

Aneirin Karadog: “Llais aeddfed a chrefftus yn canu o’r galon”

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Llun yr Urdd

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Osian Wyn Owen yw Prifardd Eisteddfod T eleni.

Roedd 38 wedi cystadlu eleni a datgelwyd mai Osian oedd yr enillydd mewn seremoni arbennig a ddarlledwyd yn fyw ar S4C a BBC Radio Cymru, gyda’r beirniad, Aneirin Karadog, a’r tri chystadleuydd terfynol yn ymuno dros y we o’u cartrefi.

Yn wreiddiol o’r Felinheli, mae Osian Wyn Owen bellach yn byw yng Nghaernarfon gyda’i ffrind a chyd-fardd Caryl Bryn.

Yntau oedd enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mrycheiniog a Maesyfed yn 2018, a daeth yn drydydd am wobr y Prif Lenor ddoe.

Cyflawnodd Osian Wyn Owen y ‘dwbl’ yn Eisteddfod Ryng-golegol Llanbedr Pont Steffan yn 2018, gan ennill y gadair a’r goron.

Dylai fod yn graddio gyda gradd MA o Brifysgol Bangor fis Mehefin ond oherwydd yr amgylchiadau, gohiriwyd hyn.

Y feirniadaeth

“Safai cerdd ‘Clustog’ am ‘Y Beic’ mas o’r darlleniad cyntaf,” meddai’r beirniad, y prifardd Aneirin Karadog, am waith Osian Wyn Owen.

“[A hynny] nid yn unig am ei fod yn destun gwahanol i weddill y cerddi ond hefyd am fod yma lais aeddfed a chrefftus oedd yn canu o’r galon ac yn llwyddo i gyffwrdd a’m calon i.

“Mewn cystadleuaeth uchel ei niferoedd a’i safon, mae ‘Clustog’ yn haeddu pob clod a ddaw gyda’r wobr.”

Yn ail roedd Cristyn Rhydderch Davies o Gaerdydd ac yn drydydd roedd Lois Campbell o Gelli Aur, Caerfyrddin.

Eisteddfod T

Oherwydd yr argyfwng Covid-19, mae eisteddfod yr Urdd eleni yn cael ei chynnal ar-lein dan yr enw Eisteddfod T.

Llongyfarchiadau mawr i Osian Wyn Owen; Prifardd Eisteddfod T 2020 👏 Congratulations to Osian Wyn Owen; Winner of the Main Poetry award – Eisteddfod T 2020 👏 #EisteddfodT Eisteddfod yr Urdd

Posted by S4C on Friday, 29 May 2020