Perchennog y Black Boy yn croesawu codi tâl ar dwristiaid i ymweld ag Eryri

“Ma’ pobl digon bodlon i dalu i fynd i fyny’r Wyddfa ar y trên, felly pam ddim wrth gerdded?”

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Mae perchennog y Black Boy wedi ymateb i benderfyniad Cyngor Gwynedd i ystyried – a hynny “ar frys” – y posibilrwydd o godi tâl ar dwristiaid sy’n ymweld â’r Parc Cenedlaethol, ac yn benodol yr Wyddfa.

Yn ôl y Cynghorydd Glyn Daniels:  “Rwy’n cynnig fod Cyngor Gwynedd, mewn cydweithrediad â Pharc Cenedlaethol Eryri, yn ymchwilio ar frys i’r posibilrwydd o godi tâl ar ymwelwyr sy’n ymweld â rhannau o’r Parc, yn arbennig felly ar, ac o amgylch, yr Wyddfa ei hun.

Mae John Evans o dafarn y Black Boy yng Nghaernarfon wedi croesawu’r datblygiad, gan ddweud:

“Dw i’n meddwl bod o’n dda i godi tâl ar dwristiaid, yn enwedig o ran yr Wyddfa, mae yna gostau ynghlwm gyda hynny ac ar y funud y bobl leol sydd yn talu, drwy dalu trethi.”

Mae John Evans yn dweud bod dyletswydd ar dwristiaid i fod yn cyfrannu tuag at gostau cynnal a chadw’r mynyddoedd, y llwybrau a’r ardal leol.

“Dydw i ddim yn meddwl fysa’n cael effaith arna ni o gwbl, ma’ pobl digon bodlon i dalu i fynd i fyny’r Wyddfa ar y trên, felly pam ddim wrth gerdded?

“Fel arfer, mae pobl yn ddigon bodlon i dalu am yr hyn maen nhw’n ei ddefnyddio.”

Yn ôl y dyn busnes, ni fyddai codi arian am fwynhau’r ardal yn cadw ymwelwyr draw.

“Dydw i ddim yn dweud i ni dwyllo nhw, na’u cosbi nhw. Ond dw i’n meddwl ddylsa nhw fod yn talu am yr hyn maen nhw’n eu defnyddio ac mae yna lot o bobl yn cael eu cyflogi i edrych ar ôl y mynyddoedd, am eu bod nhw’n cael cerdded i fyny ac i lawr am ddim.”

“Pan mae’n dod i dwristiaid, mae’n rhaid i ni gymryd eu pres nhw rŵan, fel bod nhw’n cadw ni fynd yn y Gaeaf.”

Dweud eich dweud