Y person ifanc sy’n cefnogi busnesau lleol

Un o bobl ifanc Arfon wedi lansio menter i gefnogi busnesau a chwmnïau lleol.

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen

Osian Wyn Owen, yn wreiddiol o’r Felinheli ond sydd bellach yn byw yng Nghaernarfon, yw perchennog ‘Ar Goedd’.

Mae Ar Goedd yn fenter sy’n teilwra pecynnau marchnata a hyrwyddo i fusnesau lleol sydd wedi gorfod addasu’r ffordd y maent yn masnachu yn wyneb cyfyngiadau teithio a chanllawiau ymbellhau cymdeithasol yn wyneb Covid-19.

Dywedodd Osian:

Mae gen i brofiad personol o weld yr her anferth sy’n wynebu busnesau yn wyneb y pandemig diweddar. Mae’n rhaid i fusnesau sbïo ymlaen i’r dyfodol, ac addasu’r ffordd y maent yn masnachu.

Er i Ar Goedd gael ei sefydlu yn Arfon, mae’r gefnogaeth ar gael i fusnesau ledled Cymru, ac mae’r fenter yn tynnu ar brofiad gyda’r cyfryngau cymdeithasol, dylunio, a hyrwyddo.

Nodir ar wefan y fenter:

Mae Ar Goedd yn ymwybodol fod i bob busnes ei elfennau personol, unigryw ei hun. O’r herwyd, mae gofynion pob busnes yn wahanol. Rydym yn credu mewn dod i adnabod busnes a chynulleidfa’r busnes cyn bwrw ati â’r gwaith.

argoedd.cymru

Mae’r fenter yn rhan o raglen Llwyddo’n Lleol 2050 Menter Môn.