Trefniadau newydd busnesau Arfon

Sut mae busnesau lleol yn addasu i’r coronafeirws? Diweddariad 27/3/20

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Mae holl fusnesau’r fro wedi gorfod addasu, ac addasu eto, i ddelio â heriau’r coronafeirws.

Dyma restr ‘fyw’ ddylai fod yn ddefnyddiol i bobol sy’n byw yn ardal Arfon – mae’n cynnwys manylion oriau agor newydd ambell un, a threfniadau cludo rhai eraill. Mae’r rhestr hefyd yn nodi y cwmnïau oedd wedi dechrau addasu, ond sydd bellach wedi gorfod cau yn sgîl Covid-19.

Mae ‘na lawer mwy o fusnesau na hyn ar agor ac yn cynnig gwasanaeth hollbwysig yng Nghaernarfon a’n pentrefi lleol wrth gwrs, felly ewch ati i ychwanegu at y rhestr gyda gwybodaeth o’ch pentre chi.

Crëwch gyfrif (y botwm Ymuno ar dop y sgrîn) a nodwch sylw ar waelod y stori.

Caernarfon

 • O.G. Owen a’i Fab – Yn cludo bwyd o fewn 5 milltir, ac yn gynnig pecyn argyfwng arbennig i gwsmeriaid. Archebwch drwy ffonio 01970 611022.
 • Bonta Deli – Polisi drws caeedig. Mae modd archebu dros y ffôn: 01286 671308. Mae gwasanaeth dosbarthu hefyd ar gael i bobol fregus neu sydd yn hunan ynysu.
 • Y Gegin Fach – Y caffi wedi cau, ond yn cynnig prydu i fynd rhwng 11-2 bob dydd.
 • Sopna – Prydau i fynd yn unig. Hefyd yn cynnig prydau am ddim i weithwyr y Gwasanaeth Iechyd.
 • Fu’s – Gwasanaeth danfon yn unig. 01286 669410
 • Villa Marina – Gwasanaeth danfon yn ardal Caernarfon yn unig. 01286 677290
 • Y Goron – Paratoi prydau i fynd, a chynnig prydau am ddim i weithwyr GIG. 01286 669233
 • Caffi Maes – Wedi cau
 • Wal – Wedi cau
 • Y Pantri – Wedi cau
 • Castell – Wedi cau
 • Hafan Iechyd – oriau arferol ond yn gofyn i bobol gasglu ei meddyginiaethau o’r feddygfa cyn 5 o’r gloch o hyn allan.

Dyffryn Nantlle

 • Deli’r Banc, Penygroes – Prydau i fynd, a hamper bwyd ar gael. Cludo eitemau am ddim o fewn 5 milltir (archeb gwerth £10 neu fwy). 50c y filltir ar ôl hynny. 07793 030683
 • Caffi’r Gath Ddu, Glynllifon – Wedi cau
 • Caffi HEMS – Wedi cau
 • Yr Orsaf, Penygroes – Wedi cau
 • Fferyllfa Penygroes – Oriau agor 09:00 – 12:30, 13:30 – 16:30. Trefniadau newydd: Dau gwsmer ar y tro sy’n cael mynd i mewn i’r fferyllfa.

Dyffryn Peris a Dyffryn Gwyrfai

 • Gallt y Glyn – Bwyd i fynd, a gwasanaeth danfon ar gael i Lanberis a Nant Peris rhwng 6 a 7 ac i Lanrug a Chwm y Glo rhwng 7-8.
 • Heights, Llanberis – Wedi cau
 • Antur Waunfawr – Wedi cau i’r cyhoedd

Dyffryn Ogwen

 • Caffi Coed y Brenin, Bethesda – Caffi ar gau, ond yn cynnig gwasanaeth danfon bwyd i’r cylch. 01248 602550.
 • Blas Lôn Las, Fferm Moelyci – Y siop ar agor, ac yn darparu bara, llysiau, wyau, caws a menyn i gwsmeriaid. Gwasanaeth darparu bwyd hefyd ar gael. 01248 602 793
 • Fferyllfa Boots, Canolfan Feddygol Yr Hen Orsaf – Oriau Newydd: Dydd Llun i ddydd Gwener: 9:45-12:30 2:30-5:30, Dydd Sadwrn: 9:30-12:30, Dydd Sul: Ar gau.

 

Oes mwy i’w cael? Rhowch wybod yn y sylwadau!