Twristiaeth: er gwell, er gwaeth?

Lowri Jones yn holi Tudur Owen, Menna Machreth (Llety Arall), Tegid Jones (Menter y Plu) a Robat Idris (SAIL)

Llety Arall
gan Llety Arall

Clywsom drafodaeth onest ac agored gan y panelwyr am effaith twristiaeth ar ein cymunedau a sut gall mentrau cymunedol helpu i greu newid sydd o fudd i’r cymunedau lleol. 

Felly, twristiaeth: er gwell, er gwaeth? 

I weld y fideo o’r sesiwn cerwch i wefan Llety Arall. Ac yno gwelwch fwy o wybodaeth am y fenter, y weledigaeth a sut i gyfrannu.

Dweud eich dweud