Un o awduron Caernarfon ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og

Mae Sw Sara Mai gan Casia Wiliam ar restr fer y categori cynradd.

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen

Neithiwr cyhoeddwyd teitlau’r chwe llyfr Cymraeg sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2021. Mae’r gwobrau blynyddol yn anrhydeddu’r llyfrau gorau o Gymru i blant a phobl ifanc.

Ymhlith y rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer mae cyfrol Sw Sara Mai gan Casia Wiliam. Daw Casia’n wreiddiol o Nefyn, ond mae bellach yn byw yng Nghaernarfon.

Stori Sara Mai a gawn yn y gyfrol, merch sy’n llawer gwell ganddi lanhau pw eliffant na mynd i’r ysgol.

Dywedodd y beirniaid: “Dyma nofel sydd yn ymdrin â phwnc cyfoes gan ddelio â bwlio a rhagfarn yn erbyn pobl o gefndir neu dras gwahanol. Mae’r stori yn cydio yn y darllenydd o’r dechrau gyda digon o fanylion am y cymeriadau, heb ein llethu neu arafu llif y stori sydd yn cynnal ein sylw at y diwedd.”

Mae Casia’n fardd ac yn awdur, sydd hefyd wedi addasu nifer o gyfrolau i’r Gymraeg. Casia oedd Bardd Plant Cymru 2017-19, a  Sw Sara Mai yw ei hail nofel wreiddiol i blant.  Pan nad yw’n sgwennu, mae’n gweithio i’r elusen Disasters Emergency Committee sy’n codi arian i helpu pobl pan mae trychinebau yn digwydd yn rhai o wledydd tlota’r byd.   

Sefydlwyd Gwobrau Tir na n-Og yn 1976 i wobrwyo’r llyfrau gorau i blant a phobl ifanc, a thrwy hynny hybu prynu a darllen llyfrau da. Cyngor Llyfrau Cymru sy’n eu trefnu.

Y panel beirniadu ar gyfer y gwobrau Cymraeg yw Hywel James, Cadeirydd y panel a chyn-Brif Lyfrgellydd Cyngor Gwynedd, Morgan Dafydd, sylfaenydd gwefan Sôn am Lyfra, Alun Horan, cynhyrchydd teledu gyda Tinopolis, a Nia Morais, awdur a chynorthwyydd dysgu.