Cwmni sŵddis yn ymweld â’r Maes

Bydd Swig ar y Maes Ddydd Sadwrn

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen
Untitled-design-6-1

Sefydlwyd Swig yn 2020

Bydd cwmni smŵddis Swig yn ymweld â Maes Caernarfon ddydd Sadwrn.

Yn ddiweddar mae cwmni Swig, sy’n cael ei redeg gan Tomos Huw Owen o gyffiniau Caernarfon wedi moderneiddio fan i allu gwerthu smŵddis a jiwsus ohoni.

Mae Swig yn cynnig smwddis a jiwsus iachus, figan mewn cwpanau compostable.

Bydd y fan ar Faes Caernarfon Ddydd Sadwrn yma (12/06/20)

#CefnogwchFusnesauLleol

Dweud eich dweud