Tŷ Am Ddim

Oes gennych chi ddiddordeb mewn adnewyddu tai?

Ydych chi’n nabod adeiladwr, saer, plymwr, trydanwr, dylunydd neu rywun sydd gyda diddordeb mewn adnewyddu tŷ? 🔨

Trio safio arian i brynu eich cartref cyntaf? 💰

Prynwn ni tŷ i chi, rhoi cyllideb a 6 mis i chi adnewyddu’r tŷ ac os mae’r tŷ yn gwerthu, chi bydd yn cadw’r elw! 👍

Da ni’n chwilio am bobol i gymryd rhan yn ail gyfres ‘Ty Am Ddim’. Rhaid bod dros 18 mlwydd oed i ymgeisio. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau gan berchnogion tai.

Cysylltwch! 📲 trystan@chwarel.com

Dweud eich dweud