Ieuenctid Caernarfon yn serennu yn Eisteddfod T

Mae pobol ifanc yr ardal wedi bod yn brysur yn cymryd rhan yn yr wŷl rithiol eleni

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen
Untitled-design-6

Cofis Dre Caernarfon, Adran Tref y Gelli

Roedd pobol ifanc Caernarfon ymhlith y miloedd o bobl ifanc ar draws Cymru a gymrodd rhan yn ail Eisteddfod T Urdd Gobaith Cymru eleni. Dyma grynodeb o’r canlyniadau lleol:

Cerddorfa Cegin (AAA) dan 25 oed:

 • 2il Band Cegin Samba Ysgol Pendalar

Unawd Cerdd Dant Bl.3 ac iau:

 • 3ydd Gwenllian Hedd Trefor Adran Bontnewydd

Perfformiad Swigen (Unrhyw oed):

 • 2il Cofis Dre Caernarfon Adran Tref y Gelli

Trêl Ffilm:

 • 1af Seth Isaac ac Elsa Grug Adran Tref y Gelli

Sgets Deuluol :

 • 1af Teulu Caernarfon Adran Tref y Gelli

Dynwarediad:

 • 2il Nel Angharad Williams Adran Tref y Gelli

Unawd Offerynnol Bl.7, 8 a 9 

 • 3ydd Casi Lili Jones Ysgol Syr Hugh Owen

Meim Cân Bop Gymraeg (AAA) dan 25 oed:

 • 1af Criw Ysgol Pendalar

Unawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 25 oed

 • 2il Fflur Davies Aelod Unigol Arfon

Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed

 • 3ydd Fflur Davies Aelod Unigol Arfon

CYFANSODDI/CREU:

Barddoniaeth Bl. 7, 8 a 9:

 • 2il Ilse Griffith Ysgol Syr Hugh Owen

Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl.7, 8 a 9:

 • 1af Martha Grug Puw Ysgol Syr Hugh Owen

Tynnu Llun 2D Bl.6 ac iau (Anghenion Dysgu Ychwanegol Dwys):

 • 1af Megan Gill Ysgol Pendalar

Tynnu Llun 2D Bl.7 a dan 19 oed (Anghenion Dysgu Ychwanegol Dwys):

 • 2il Genod Menai Ysgol Pendalar

Dweud eich dweud