Menter Ty’n Llan yn sicrhau pryniant

Mae Menter Ty’n Llan, Llandwrog wedi cyhoeddi bod yr arian i sicrhau pryniant yn ei le.

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen

Mae Menter Ty’n Llan, Llandwrog wedi cyhoeddi bod yr arian i sicrhau pryniant yn ei le.


Maent wedi cadarnhau hefyd y bydd modd prynu cyfranddaliadau yn fuan iawn