Myfyrwraig o Gaernarfon yn ennill Pencampwriaeth Taflu Gwaywffon Cymru i ferched dan 20

Enillodd Abbi Parkinson, y ferch o Gaernarfon sy’n astudio Addysg Awyr Agored yng Ngholeg Menai, y wobr gyntaf yn ddiweddar mewn cystadleuaeth taflu gwaywffon i rai dan 20 oed.

Hannah Hughes
gan Hannah Hughes

Cynhaliwyd Pencampwriaethau Cymru ddiwedd fis Gorffennaf yng Nghasnewydd. Yno, cafodd Abbi, sydd ond yn 17 oed, ei choroni’n Bencampwr Benywaidd Cymru yn ogystal â sicrhau ei chanlyniad personol gorau eto.

Mae Abbi wedi bod yn hyfforddi ym maes athletau ers oedd hi’n naw oed. Fodd bynnag, dim ond y llynedd yr aeth hi ati i hyfforddi’n llawn i daflu gwaywffon. Mae hi’n hyfforddi yn Nhrac Athletau Treborth sy’n eiddo i Brifysgol Bangor tua thair gwaith yr wythnos.

Wythnos diwethaf, cafodd Abbi y cyfle i gynrychioli Cymru am y tro cyntaf mewn cystadleuaeth Brydeinig a gynhaliwyd yng Ngholeg Moulton, Northampton a llwyddodd i sicrhau’r bedwaredd wobr.

Dywedodd Abbi – “Roedd yn deimlad anhygoel pan wnes i sylweddoli fy mod yn Bencampwr Cymru! Dw i wedi bod yn hyfforddi’n aml iawn yn ddiweddar, felly roedd yn wych gweld bod y gwaith caled wedi talu ar ei ganfed”.

Mae lleoedd ar gael ar y Cwrs Chwaraeon (Addysg Awyr Agored) yng Ngholeg Menai, cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Dweud eich dweud