Neidr… mewn lansiad llyfr!?

Bydd y neidr yn siop Palas Print ar y 23ain

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen
243153071_10159118400835709Casia Wiliam

Llun wedi ei gynnwys gyda chaniatâd Casia Wiliam

Bydd Casia Wiliam, sy’n dod yn wreiddiol o Nefyn ond sydd bellach  yn byw yng Nghaernarfon yn lansio ei chyfrol ddiweddaraf ymhen wythnos a hanner.

Sara Mai a Lleidr y Neidr yw cyfrol ddiweddaraf Casia Wiliam i blant 7-11 oed.

Mae’r gyfrol yn ddilyniant i’w chyfrol Sŵ Sara Mai, a bydd lansiad yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn Hydref 23 gydag ymddangosiad gan westai arbennig.

Yn Palas Print am 2 o’r gloch ar brynhawn Sadwrn 23 Hydref bydd Casia, y cyn-Fardd Plant Cymru yn lansio ei chyfrol yn siop Palas Print Caernarfon yng nghwmni neidr go iawn o Sŵ Bae Colwyn!

Bydd y lansiad hefyd yn cynnwys sesiwn holi ac ateb.

Mae Palas Print yn pwysleisio bod nifer cyfyngedig o leoedd, a bod rhaid archebu lle drwy e-bostio eirian@palasprint.com.