NEWYDD: Ysgolion Gwynedd yn dysgu o bell 

Bydd ysgolion yng Ngwynedd yn dysgu o bell o fory ymlaen

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen

Yn dilyn cyfarfod gyda’r Awdurdod Addysg y prynhawn yma, bydd holl ysgolion Cyngor Gwynedd yn symud tuag at Ddysgu o Bell am weddill yr wythnos hon o leiaf. 

Bydd datganiad gan yr Awdurdod a Llywodraeth Cymru yn dilyn yn fuan.