Mae Twthill yn dwt!

Roedd y sesiwn hel sbwriel cyntaf yn llwyddiant

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen
202550805_173020994719961

Y criw tu allan i Siop Malcs cyn dechrau arni

Daeth criw o dros 20 at ei gilydd yn Nhwthill heddiw i gasglu sbwriel yn sesiwn gyntaf grŵp Twthill Taclus.

 

Daeth y criw ynghyd cyn gêm Cymru p’nawn ’ma i gasglu sbwriel ar Ben Twthill ac ar strydoedd yr ardal.

 

Diolch i bawb am ddod!