Cân gan Ysgol Santes Helen

Pwy sy’n edrych ymlaen at ’Dolig Twthill?

Grŵp Cymunedol Twthill
gan Grŵp Cymunedol Twthill

Mae Ysgol Santes Helen, Twthill wedi rhoi blas bach inni ar berfformiad yr ysgol yn noson ’Dolig Twthill heno.

Bydd y criw yn gwneud eitem yn nigwyddiad ’Dolig cyntaf Twthill eleni

Diolch i Sian Llwyd Jones, Ysgol Santes Helen am y fideo ac am ganiatad y rhieni i’w rannu.