Blas ar Bapur Dre

Mae’r rhifyn olaf tan fis Medi yn y siopau

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen

Mae rhifyn Gorffennaf Papur Dre bellach ar werth yn y siopau. 

Fel arfer mae’r rhifyn hwn yn llawn straeon difyr yn cynnwys:

  • Dathlu Llwyddiant Clwb Pel-Rhwyd Walis Caernarfon
  • Lluniau Noson Wobrwyo Clwb Rygbi
  • Hanes Anti Karen a’r Ysgol Dawnsio
  • Cefnogwyr Twtil o Dim Pel Droed Cymru dal mewn sioc!

Ewch i’w brynu!

Dweud eich dweud