Blog byw: Gŵyl Fwyd fawr Caernarfon

Busnesau ac ymwelwyr o bob man yn heidio i ‘dre!

Brengain Glyn
gan Brengain Glyn

Yn y blog heddiw: sgwrsio gyda’r stondinwyr, cip ar yr adloniant, a chasglu barn y bobol am yr ŵyl a’r bwyd!

Ydach chi yma?

Cofiwch ‘ychwanegu diweddariad’ eich hun – lluniau, fideos, sylwadau am bopeth i wneud â’r ŵyl.

12:26

Torf yng Nghaernarfon!

12:12

Wedi prysuro’n ofnadwy yma – dewch draw i weld yr holl stondinau!

12:01

11:34

“Dwi’n edrych ymlaen i gael gweld fy ffrindiau ysgol yma ar ôl peidio’u gweld nhw ers misoedd oberwydd y brifysgol. Bwyd da, cwrw da a chwmni gwell!”

-Enlli Jones, Groeslon.

11:07

Batala Bangor yn barod i fynd amdani!

10:44

4AE8DC9F-A474-4365-891F

Mae yna stondinau bwyd a gweithgareddau ar hyd a lled y dref!