Cofi’n Creu Busnes a £2000?

Lleoliad Haf yn M-SParc Ar Y Lôn a Ffiws

Ben Roberts
gan Ben Roberts

Awydd gwneud rhywbeth ychydig yn wahanol dros wyliau’r haf? Eisiau bod yn greadigol ac arloesol ?

Wel, yn lwcus i chi mae gennym ni £2000 yn llosgi yn ein pocedi yn barod i’w gynnig i chi! Eleni, beth am weithio dros yr haf yn lleoliadau M-SParc #ArYLon ym Mae Colwyn neu Gaernarfon. Mae’r arian hwn yn rhoi’r cyfle i chi weithio ar syniad busnes o’r sector technoleg, digidol, creadigol neu wyddoniaeth . DIM OND i bobl 15 i 23 oed y mae hwn ar gael.

Byddwch yn cael:

Ni fydd y cynnig hwn o gwmpas yn hir felly gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi’r ffurflen hon: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…