Digwyddiad Ymgysylltu Cymunedol Coleg Menai

Campws Llangefni yn Paratoi ar gyfer Digwyddiad Cymunedol Mawr i’r Teulu Cyfan!

Hannah Hughes
gan Hannah Hughes

Campws Llangefni yn Paratoi ar gyfer Digwyddiad Cymunedol

Mae campws Grŵp Llandrillo Menai yn Llangefni yn paratoi i groesawu cannoedd o bobl leol i’w Ddigwyddiad Ymgysylltu â’r Gymuned ddydd Sadwrn 11 Mehefin.

Bydd yn ddiwrnod allan gwych i’r teulu cyfan gyda llu o brofiadau dysgu cyffrous, uwch-dechnoleg a gweithdai yn mynd ymlaen at ddant pawb…o weithdai drôn i geir rasio a bwystfilod XPLORE! Ar ben hynny, bydd pawb yn cael bag nwyddau am ddim ac yn cael cyfle i ennill pâr o glustffonau Beats Studio!

Bydd y digwyddiad llawn hwyl – a gynhelir rhwng 10yb a 2yh – yn ceisio dod â phobl Llangefni a’r cyffiniau at ei gilydd a rhoi’r cyfle iddynt ddarganfod mwy am y cynlluniau cyffrous ar gyfer y campws.

Yn ogystal â’r digwyddiad cymunedol, bydd digwyddiad gyrfaoedd hefyd, a fydd yn rhoi’r cyfle i chi siarad â chynrychiolwyr o amrywiaeth o sefydliadau, a chael cyngor gyrfaoedd ganddynt.

Mae’r digwyddiad am ddim, yn agored i bawb, ac wedi’i anelu at:

  • Disgyblion ysgol yn ardal Llangefni yn edrych ar eu hopsiynau ar gyfer mis Medi
  • Rhieni sydd am ymweld â’r campws i weld y cyfleusterau a siarad gyda staff
  • Trigolion lleol sydd â diddordeb yn yr hyn sydd gan y campws i’w gynnig
  • Pobl sydd â diddordeb mewn cael swydd neu ddechrau gyrfa newydd
  • Ac yn olaf…teuluoedd sydd eisiau diwrnod allan llawn hwyl!

Ar y diwrnod, gallwch roi cynnig ar lu o weithgareddau cyffrous, a blasu ystod eang o opsiynau bwyd blasus.

Gallwch fynd o amgylch y cyfleusterau, siarad â staff am gyrsiau ar gyfer mis Medi, a byddwch hefyd yn gallu cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau cysylltiedig â STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) gan gynnwys codio, roboteg a pheirianneg.

Mae rhai o’r uchafbwyntiau niferus yn cynnwys: Hufen Iâ; Cestyll Bownsio; Swigod Dr Zigs; F1 mewn Ysgolion; Gweithdy Drone; Chwaraeon gyda Mon Actif; Adeiladu Blwch Adar; Gweithgareddau Realiti Rhithiol a’r Gwasanaethau Brys – Tân a Heddlu!

Felly, ewch draw i gampws Llangefni ar Ffordd Penmynydd ddydd Sadwrn 11 Mehefin – ni chewch eich siomi!

Digwyddiad Ymgysylltu Llangefni  

Gwefan: www.gllm.ac.uk

Dweud eich dweud