FORY: Gŵyl Haf gyntaf Twthill

Mae’r baneri i fyny!

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen
301960043_10161681780786756Nici Beech

Mae’r baneri i fyny ac mae Twthill yn barod am barti.

Rhwng 1 a 5 p’nawn ’fory (Awst 27) bydd Sgwâr Twthill yn llawn o weithgareddau i ddathlu cymuned arbennig Twthill.

Bydd miwsig byw, bingo, gwisg ffansi, pentra’r plant, castell bownsio, helfa drysor, peintio wyneb, bar a mwy yn hawlio sgwâr Twthlil am y diwrnod. Mae trigolion lleol yn cael eu hannog i ddod â phicnic efo nhw i’r ŵyl.

Ac heddiw mae’r trefnwyr yn cyhoeddi amserlen y diwrnod, yn ogystal ag ambell beth i’w cadw mewn cof. Dyma nhw:

13:00 Cyrraedd

13:30 Bingo, Helfa Drysor.

14:30 Alis Glyn

15:15 Ben Twthill a’r Band

16:00 Raffl

Cofiwch:

  • Pres i brynu raffl
  • Tynwch luniau
  • Rhowch faneri yn eich ffenestri
  • Dewch mewn gwisg ffansi
  • Dewch â phicnic
  • Dim gwydrau tu allan i’r Vaults, mae na wydrau plastig ar gael

Edrych ymlaen at eich gweld!