Gisda – ApΓͺl y Nadolig

Gisda yn apelio am roddion i bobl ifanc 🎁

Hannah Hughes
gan Hannah Hughes
DC82ED6A-75DC-47F2-8396

πŸŽ„β˜ƒπŸŽ„β˜ƒπŸŽ„β˜ƒπŸŽ„β˜ƒπŸŽ„β˜ƒπŸŽ„β˜ƒπŸŽ„β˜ƒ

Hoffech chi wneud Nadolig person ifanc bregus neu ddigartref?

Would you like to make a vulnerable or homeless young person’s Christmas?

πŸŽ„β˜ƒπŸŽ„β˜ƒπŸŽ„β˜ƒπŸŽ„β˜ƒπŸŽ„β˜ƒπŸŽ„β˜ƒπŸŽ„β˜ƒ

Gyda’r argyfwng costau byw mae’n hynod o anodd gwneud i’r Nadolig deimlo’n arbennig felly, rydym angen eich help.

Rydym yn apelio am roddion i bobl ifanc rhwng 16 – 25 oed a theuluoedd ifanc gyda phlant dan 3 oed.

Rydym yn derbyn rhoddion ariannol, talebau ac anrhegion newydd. Mae’r rhoddion apΓͺl yn dod Γ’ llawenydd i’n pobl ifanc bob blwyddyn ac rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sy’n cyfrannu.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, peidiwch ag oedi i ofyn, anfonwch neges, e-bost neu ffoniwch ni:
πŸ“ž01286 671153
βœ‰gisda@gisda.co.uk

With the cost-of-living crisis, it’s especially hard to make Christmas feel special therefore, we need your help.

We’re appealing for donations for young people between 16 – 25 years old and young families with children under 3 years old.

We’re accepting cash donations, vouchers and new gifts. The appeal donations bring joy to our young people every year and we’re very grateful to everyone who contributes.

If you have any queries, don’t hesitate to ask, send us a message, email or call us:
πŸ“ž01286 671153
βœ‰gisda@gisda.co.uk