Papur Dre yn y siopau

Ewch i’w brynu

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen

Mae rhifyn Ionawr Papur Dre ar werth yn y siopau lleol.

Mae’r papur bro misol ar gael o’r siopau canlynol:

  • Na-Nog
  • Palas Print
  • Spar y Maes
  • Siop Malcolm, Twthill
  • Min y Nant
  • Siop Hendre
  • Garej Texaco.

Galeri sy’n noddi’r papur y mis hwn, ac mae’n llawn straeon a lluniau am hynt a helynt y dre ers y rhifyn diwethaf cyn y Nadolig.

Ewch i’w brynu!

Dweud eich dweud