Y Sied Werdd yn dod yn ei blaen!

Prosiect diweddaraf Antur Waunfawr yn Dre

Warws Werdd
gan Warws Werdd

Mae gwaith adeiladu yn mynd rhagddo ar brosiect diweddaraf Antur Waunfawr yng Nghaernarfon!

Gwrandewch ar ddiweddariad byr gan Haydn, Uwch Reolwr yn Antur Waunfawr.

Bydd y Sied Werdd yn weithdy amlbwrpas, wedi’i adeiladu y tu ôl i’r Warws Werdd.

I ddysgu mwy am y Sied Werdd, cliciwch yma.