Tamad bach o’r Steddfod yn Dre

Lleddfu’r felan

Osian Wyn Owen
gan Osian Wyn Owen

Mae Llety Arall, menter gymunedol yn Dre wedi trefnu gig i leddfu’r hiraeth sydd gan bobol yr ardal am yr Eisteddfod Genedlaethol.

 

Mi gawson ni chwip o wythnos yn Nhregaron, ac mi fydd hi’n Eisteddfod fydd yn aros yn y cof yn hir iawn. Ond mae nifer o Eisteddfodwyr yn gyfarwydd iawn á’r ‘felan ôl-eisteddfodol.’

 

Mi ydach chi’n treulio wythnos neu fwy wedi eich trochi yn y Gymraeg: ei sŵn, ei diwylliant, a’i cherddoriaeth, a wedyn jest fel’na, mae’n rhaid i rywun ddychwelyd at realiti bywyd.

 

Ond ’leni fydd ’na ddim angen i bobol yr ardal hon fod yn ddigalon. Mae Llety Arall wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau dros y misoedd diwethaf a’r diweddaraf yn y gyfres honno yw Gig y Blws Ôl-Eisteddfodol.

 

Byddwn yn croesawu’r artistiaid adnabyddus Eve Goodman, Pedair, ac Elidyr Glyn. 

 

Cantores-gyfansoddwraig werin sydd bellach yn byw yn y Felinheli yw Eve Goodman, ac mae’n perfformio yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae Elidyr Glyn yn adnabyddus i bobol leol fel un o aelodau Bwncath ac mae Pedair yn dwyn ynghŷd dalentau pedair o artistiaid gwerin arobryn amlycaf Cymru: Gwenan Gibbard, Gwyneth Glyn, Meinir Gwilym a Siân James.

 

Am rai oriau y nos Wener hon cawn gogio ein bod yn ôl yn y Tŷ Gwerin ar faes yr Eisteddfod, a hynny yn swn rhai o artistiaid amlycaf Cymru.

 

Mae tocynnau’n £6 ac ar gael yn siop lyfrau Palas Print o ddydd Mawrth 9 Awst ymlaen, neu gallwch dalu drwy ffonio 01286 662907.

 

Mae hawl ichi ddod a’ch diodydd eich hun i’r digwyddiad.