Côr Dre yn Carlow

Côr Dre yn ennill tair cystadleuaeth a Chôr yr Ŵyl

gan Elliw Llyr
image-4

Côr yn Carlow, Iwerddon

image-5

Y gwobrau lu!

image-6

Dathlu gwobrau y Côr

Disgrifiwyd llwyddiant Côr Dre fel ‘penwythnos bythgofiadwy’ ar ôl iddynt ennill Corawl di gyfeiliant, cân harmoni draddodiadol unsain di gyfeiliant a chystadleuaeth Gorawl agored. Bu iddynt hefyd ennill Côr yr Ŵyl yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Carlow penwythnos hon yn Werddon.