Tân Gwyllt

Hwyl ac awyrgylch braf ar y Prom

gan Dewi Jones
noson-tan-gwyllt-Caernarfon

Poster i’r digwyddiad

Mae hi’n agosáu at noson Tân Gwyllt unwaith eto yng Nghaernarfon – dydd Sul y 5ed ydi’r dyddiad i’r dyddiadur. Mi fydd y ffrwydrad gyntaf yn hedfan am 19:00 a’r lle perffaith i wylio’r arddangosfa, fel yr arfer wrth gwrs, ydi’r Prom.

Eleni, wedi ymgynghori gyda phobol Caernarfon, mae’r Cyngor Tref am arbrofi gyda Thân Gwyllt tawel am 5 munud gyntaf y sioe. Y bwriad yw, wedyn, cymharu hwn gyda’r arddangosfa arferol fydd yn dilyn.

Mi fydd y Llewod yno eto yn casglu pres i rannu ymysg grwpiau cymunedol yr ardal, ac mae’r Cyngor Tref yn ddiolchgar iawn iddynt am eu cymorth wrth drefnu’r noson.

Diolch i ymdrechion criw Gŵyl Fwyd Caernarfon bydd faniau bwyd ar y Prom yn gweini o 17:30 ymlaen, felly dewch yn fuan i fwynhau’r arlwy a’r awyrgylch.