Gwyn Lewis

Gwyn Lewis

Caernarfon

AJ_Moment-4

Croeso swyddogol y Cofis i Anna Jane!

Gwyn Lewis

Hanes gwasanaeth sefydlu y Parchedig Anna Jane Evans yng nghapel Seilo