Lowri Wynn

Lowri Wynn

Caernarfon

360 Caernarfon360
Chwaraewyr : Molly Kelly, Rhodd-Alaw Parry, Siwan Holloway, Bethan Davies, Iona Evans, Molly Shuttleworth, Morfudd Ifans, Teleri Wyn Davies, Elen Evans, Hollie Bawden, Tracy Davies, Connie Beardsley, Alicia Calton, Natalie Walsh. 
Rheolwyr : Non Meleri Roberts, Katelyn O’Donnell

Llwyddiant ysgubol i’r Cofis yng Nghaer

Tîm rygbi merched Caernarfon yn ennill pob un o’u gemau yn nhwrnament rygbi saith bob ochr Caer.
rygbi merched caernarfon

Pwysigrwydd cefnogi clybiau chwaraeon i ferched

Newid agweddau hen ffasiwn, hybu merched i gymryd rhan mewn chwaraeon, a chefnogi clybiau lleol.