Lowri Wynn

Lowri Wynn

Caernarfon

Merched Caernarfon v Llangefni 24/10

Uchafbwyntiau Caernarfon v Llangefni

Lowri Wynn

Sgôr derfynol: Merched Caernarfon 120 – 5 Merched Llangefni
Chwaraewyr : Molly Kelly, Rhodd-Alaw Parry, Siwan Holloway, Bethan Davies, Iona Evans, Molly Shuttleworth, Morfudd Ifans, Teleri Wyn Davies, Elen Evans, Hollie Bawden, Tracy Davies, Connie Beardsley, Alicia Calton, Natalie Walsh. 
Rheolwyr : Non Meleri Roberts, Katelyn O’Donnell

Llwyddiant ysgubol i’r Cofis yng Nghaer

Lowri Wynn

Tîm rygbi merched Caernarfon yn ennill pob un o’u gemau yn nhwrnament rygbi saith bob ochr Caer.
rygbi merched caernarfon

Pwysigrwydd cefnogi clybiau chwaraeon i ferched

Lowri Wynn

Newid agweddau hen ffasiwn, hybu merched i gymryd rhan mewn chwaraeon, a chefnogi clybiau lleol.