Nathan Lewis

Nathan Lewis

Caernarfon

Plismona’r rheilffyrdd yn ystod y Cyfnod Clo

Nathan Lewis

Fy mhrofiad i o blismona rheilffyrdd gogledd Cymru yn ystod y 6 mis diwethaf