Olaf Cai Larsen

Olaf Cai Larsen

LL55 1BE

360 Caernarfon360

Adam Price yn Ymweld â Chaernarfon

Gydag ymgyrch etholiadol Senedd Cymru yn poethi ymwelodd un o arweinwyr y pleidiau â Chaernarfon