Caernarfon360

Ymgynghori ar ddulliau cyfathrebu Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd

"Mae deall beth yw’r ffyrdd gorau a mwyaf addas i Wasanaethau Cymdeithasol y Cyngor cyfathrebu a rhannu gwybodaeth gyda’r cyhoedd yn bwysig iawn"

Darllen rhagor

Uno mentrau cymunedol a bod yn “gerbyd i sicrhau mwy o rym i gymunedau”

gan Cadi Dafydd

“Be' rydyn ni eisiau ydy stopio’r echdynnu o’r cyfoeth a’r arian yma, fel ei fod o’n aros yn ein cymunedau," medd Prif Swyddog Cymunedoli Cyf

Darllen rhagor

Taith Deddf Eiddo’n gadael Caernarfon am Gaerdydd

Wrth i'r daith ddechrau, fe fu Hywel Williams yn pwysleisio pwysigrwydd diwygio'r farchnad dai agored, gan rybuddio y gallai San Steffan ymyrryd

Darllen rhagor

Llety Arall yn cynnal diwrnod gwirfoddoli fory!

gan Mirain Llwyd

Oes gennych chi awr neu ddwy i'w sbario fory? Beth am fynd draw i Llety Arall!

Darllen rhagor

Untitled-design-2023-09T160231-1

“Un farchnad fawr yn Dre!”

gan Osian Wyn Owen

Grwpiau'n dod at ei gilydd i ddathlu Dolig

Darllen rhagor

Clwb Seiont yn agor yn Porthi Dre

gan Mirain Llwyd

Mae croeso i unrhyw un yn Clwb Seiont a braf oedd gweld llond lle yn mynychu'r sesiwn gyntaf

Darllen rhagor

Pryder am effaith tân gwyllt ar hap ar gŵn

gan Lowri Larsen

"Beth fedrwn ni ddim eu paratoi nhw ato fo ydi'r tân gwyllt random sydd yn cael eu tanio gyda’r nos pan ydyn ni allan yn cerdded"

Darllen rhagor

Marathon Eryri 2023

gan Hannah Hughes

Adroddiad Marathon mwyaf heriol y Deyrnas Unedig!

Darllen rhagor

Galw ar drigolion Gwynedd sydd angen tai i gofrestru â Tai Teg

gan Lowri Larsen

“Rydym ar hyn o bryd yn colli 90 o bobol ifanc o Wynedd [bob mis], sy’n mynd a ddim yn dod nôl,” medd y Cynghorydd Craig ab Iago

Darllen rhagor