Bonta Deli

Siop sy’n gwerthu bwydydd lleol, ffres, ar Stryd y Plas.

18 Palace Street, Caernarfon., LL55 1RR

Rhagor o fusnesau lleol

Ogla

Canhwyllau soy naturiol gyda arogleuon a lliwiau unigryw.

Tŷ Siocled

Siocled wedi'i wneud â llaw ar Stryd y Plas.

Galwch Acw

Siop crefftau a chaffi sydd yn cynnig cyfleoedd i oedolion efo anabledd dysgu.

Koala.T Barbers

Siop torri gwallt i fechgyn ar Stryd Bangor.