Bonta Deli

Siop sy’n gwerthu bwydydd lleol, ffres, ar Stryd y Plas.

18 Palace Street, Caernarfon., LL55 1RR

Rhagor o fusnesau lleol

Llwy De

Siop a chaffi sy'n gwerthu cacennau, brechdanau, a diodydd.

Gola

Lampau unigryw - defnydd retro neu gynllun mapiau - sy'n cael eu cynhyrchu â llaw yn ein gweithdy.

Lotti & Wren

Siop sy'n gwerthu nwyddau gan gynllunwyr lleol, dillad, anrhegion i blant ac eitemau i'r cartref.

Ogla

Canhwyllau soy naturiol gyda arogleuon a lliwiau unigryw.