Bwyd Blasus Yashka

Bwydydd cartref blasus gan Yashka ar Stryd Bangor.

Rhagor o fusnesau lleol

Caffi Cei

Caffi sydd yn gwerthu prydau ffres yn nghanol y dref.

Barnes Pet Supplies

Cynnyrch ar gyfer eich anifeiliaid anwes ar Stryd Bangor.

Troedio Adweitheg Gwynedd

Mae adweitheg yn therapi cyfannol, gyda chi, y cleient yn ganolig i’r broses o wneud penderfyniadau.

Caffi Galeri

Caffi sydd wedi ei leoli yn Galeri.