Caffi Galeri

Caffi sydd wedi ei leoli yn Galeri.

Rhagor o fusnesau lleol

Ffyj Mam

Creu Ffyj Cartref yn Felinheli.

Caffi Maes

Caffi wedi ei leoli ar y maes yng Nghaernarfon.

Gwyndaf Williams a’i Fab – Syniad Da

Siop torri goriadau, engrafu, trwsio esgidiau a batris oriawr.

Tŷ Winsh

Caffi annibynnol, sy'n gwerthu bwyd ffres wedi'i wneud â chynnyrch lleol.