Caffi Maes

Caffi wedi ei leoli ar y maes yng Nghaernarfon.

Rhagor o fusnesau lleol

Menai

Crefftau amrywiol wedi'u creu gan Menai.

Ogla

Canhwyllau soy naturiol gyda arogleuon a lliwiau unigryw.

Caffi Galeri

Caffi sydd wedi ei leoli yn Galeri.

Siop Llinos

Siop ddillad babanod yng Nghaernarfon.