Canolfan MOT a Teiars Cibyn

Canolfan MOT a teiars, gan gynnwys gwaith trwsio a gwasanaeth.

Unit 29 Cibyn Industrial Estate

Rhagor o fusnesau lleol

Siop Mirsi

'Boutique' annibynnol.

Gola

Lampau unigryw - defnydd retro neu gynllun mapiau - sy'n cael eu cynhyrchu â llaw yn ein gweithdy.

Siop Llinos

Siop ddillad babanod yng Nghaernarfon.

Galwch Acw

Siop crefftau a chaffi sydd yn cynnig cyfleoedd i oedolion efo anabledd dysgu.