Four Alls

Tafarn a bwyty ar Stryd y Plas.

Rhagor o fusnesau lleol

Caffi Cei

Caffi sydd yn gwerthu prydau ffres yn nghanol y dref.

Troedio Adweitheg Gwynedd

Mae adweitheg yn therapi cyfannol, gyda chi, y cleient yn ganolig i’r broses o wneud penderfyniadau.

Yr Hen Lys

Bwyty sydd wedi'i leoli yn hen lys Caernarfon.

Ffyj Mam

Creu Ffyj Cartref yn Felinheli.