Galwch Acw

Siop crefftau a chaffi sydd yn cynnig cyfleoedd i oedolion efo anabledd dysgu.

Rhagor o fusnesau lleol

Becws Carlton

Becws annibynnol ar Stryd Bangor.

Richard’s Newsagents

Siop bapurau ar y Maes.

Siop Iard

Cywaith o artistiaid yw 'iard' sy'n creu a gwerthu gemwaith yn 'Siop iard' yng Nghaernarfon.

OG Owen & Son

Mae William Glyn Owen yn gigydd gyda’i wreiddiau'n ddwfn yng Nghaernarfon.