Gray-Thomas

Oriel, siop nwyddau a chaffi ger y castell.

Rhagor o fusnesau lleol

Briwsion

Caffi a bwyd i fynd ar Stryd y Llyn.

Troedio Adweitheg Gwynedd

Mae adweitheg yn therapi cyfannol, gyda chi, y cleient yn ganolig i’r broses o wneud penderfyniadau.

Kefir Cymru

Kefir wed'i wneud yn Y Felinheli drwy ddefnyddio llefrith buwch heb fod yn homogenaidd.

Llwy De

Siop a chaffi sy'n gwerthu cacennau, brechdanau, a diodydd.