Helo Blod

Cyngor a chyfieithu i dy fusnes — yn rhad ac am ddim

Wyt ti wedi drafftio rhywbeth yn Gymraeg dy hun? Paid â phoeni am gamgymeriadau ‒ mae Helo Blod yma i wirio pob testun, nid i farnu!

Gall Helo Blod gyfieithu hyd at 500 gair i’r Gymraeg, bob mis, am ddim i dy fusnes.

Rhagor o fusnesau lleol

Bwyd Blasus Yashka

Bwydydd cartref blasus gan Yashka ar Stryd Bangor.

Lotti & Wren

Siop sy'n gwerthu nwyddau gan gynllunwyr lleol, dillad, anrhegion i blant ac eitemau i'r cartref.

Crefftau Hana

Gweithio ar doli’s preniau(maint 65mm)wedi ei neud â llaw.

Canolfan MOT a Teiars Cibyn

Canolfan MOT a teiars, gan gynnwys gwaith trwsio a gwasanaeth.