Llechi a Phethau

Anrhegion a gwaith llechi yng Nghaernarfon.

Rhagor o fusnesau lleol

Ogla

Canhwyllau soy naturiol gyda arogleuon a lliwiau unigryw.

Galwch Acw

Siop crefftau a chaffi sydd yn cynnig cyfleoedd i oedolion efo anabledd dysgu.

Panorama

Siop ffotograffiaeth ar Stryd y Plas.

Siop Llinos

Siop ddillad babanod yng Nghaernarfon.