Lotti & Wren

Siop sy’n gwerthu nwyddau gan gynllunwyr lleol, dillad, anrhegion i blant ac eitemau i’r cartref.

Rhagor o fusnesau lleol

Roberts & Owen Jewellers

Siop gwerthu gemwaith ar Stryd y Llyn.

Four Alls

Tafarn a bwyty ar Stryd y Plas.

Galwch Acw

Siop crefftau a chaffi sydd yn cynnig cyfleoedd i oedolion efo anabledd dysgu.

Troedio Adweitheg Gwynedd

Mae adweitheg yn therapi cyfannol, gyda chi, y cleient yn ganolig i’r broses o wneud penderfyniadau.