Menai

Crefftau amrywiol wedi’u creu gan Menai.

Rhagor o fusnesau lleol

Caffi Galeri

Caffi sydd wedi ei leoli yn Galeri.

Siop Llinos

Siop ddillad babanod yng Nghaernarfon.

Tŷ Winsh

Caffi annibynnol, sy'n gwerthu bwyd ffres wedi'i wneud â chynnyrch lleol.

Bwyd Blasus Yashka

Bwydydd cartref blasus gan Yashka ar Stryd Bangor.