Menai

Crefftau amrywiol wedi’u creu gan Menai.

Rhagor o fusnesau lleol

Llwy De

Siop a chaffi sy'n gwerthu cacennau, brechdanau, a diodydd.

Becws Carlton

Becws annibynnol ar Stryd Bangor.

Richard’s Newsagents

Siop bapurau ar y Maes.

Canolfan MOT a Teiars Cibyn

Canolfan MOT a teiars, gan gynnwys gwaith trwsio a gwasanaeth.