Platiau Pori

Platiau a bocsys pori o Felinheli.

Felinheli

Rhagor o fusnesau lleol

Darluniau T.I.R

Darluniau a phrints unigryw ar archeb.

Four Alls

Tafarn a bwyty ar Stryd y Plas.

Briwsion

Caffi a bwyd i fynd ar Stryd y Llyn.

Roberts & Owen Jewellers

Siop gwerthu gemwaith ar Stryd y Llyn.