Richard’s Newsagents

Siop bapurau ar y Maes.

Siop bapurau.

Rhagor o fusnesau lleol

Ogla

Canhwyllau soy naturiol gyda arogleuon a lliwiau unigryw.

Y Gegin Fach

Caffi bach teuluol yn coginio prydau fres lleol.

Troedio Adweitheg Gwynedd

Mae adweitheg yn therapi cyfannol, gyda chi, y cleient yn ganolig i’r broses o wneud penderfyniadau.

Gola

Lampau unigryw - defnydd retro neu gynllun mapiau - sy'n cael eu cynhyrchu â llaw yn ein gweithdy.