Y Farchnad

Busnesau bach Caernarfon mewn un man

Koala.T Barbers

Siop torri gwallt i fechgyn ar Stryd Bangor.

Lelws

Dillad babi wedi ei gwneud a llaw gan dair genhedlaeth.

Llechi a Phethau

Anrhegion a gwaith llechi yng Nghaernarfon.

Llwy De

Siop a chaffi sy'n gwerthu cacennau, brechdanau, a diodydd.

Lotti & Wren

Siop sy'n gwerthu nwyddau gan gynllunwyr lleol, dillad, anrhegion i blant ac eitemau i'r cartref.

Menai

Crefftau amrywiol wedi'u creu gan Menai.

Na-Nog

Siop nwyddau Cymreig, a sefydlwyd gan gwmni recordiau Sain.

OG Owen & Son

Mae William Glyn Owen yn gigydd gyda’i wreiddiau'n ddwfn yng Nghaernarfon.

Ogla

Canhwyllau soy naturiol gyda arogleuon a lliwiau unigryw.

Palas Print

Siop lyfrau annibynnol o fewn tref gaerog Caernarfon.

Panorama

Siop ffotograffiaeth ar Stryd y Plas.

Petalau Pert

Gwerthwr blodau modern pwrpasol ar gyfer unrhyw achlysur.

Cysylltwch â ni os hoffech chi ychwanegu eich busnes chi i’r Farchnad.