Wagyu’r Wyddfa

Busnes bach lleol o Ffrwd Cae Du Bontnewydd sydd yn gwerthu Cig Eidion Wagyu.

Rhagor o fusnesau lleol

Ffyj Mam

Creu Ffyj Cartref yn Felinheli.

Bonta Deli

Siop sy'n gwerthu bwydydd lleol, ffres, ar Stryd y Plas.

Balŵns

Balŵns unigryw a phersonol ar gyfer pob achlysur | Priodasau | Penblwyddi | Digwyddiadau lleol.

Caffi Cei

Caffi sydd yn gwerthu prydau ffres yn nghanol y dref.