calendr360

Yfory 28 Mai

Sêl Croeso ‘Nôl Warws Werdd

09:00–16:00 (Am ddim)
Ar ôl dwy flynedd hir, mae Warws Werdd Antur Waunfawr bellach ar agor i’r cyhoedd. Er mwyn dathlu, rydym yn cynnal sêl ar y safle.

Sul 29 Mai

Gŵyl Ellen

14:00 (Talwch be fedrwch chi)
Dewch i ddathlu bywyd a gwaith Ellen Edwards, yr athrawes forwrio o Gaernarfon.  Sgwrs rhwng Elin Nant ac Aled Hughes am fywyd Ellen.  Set o gerddoriaeth forwrol Gymraeg gan Gwilym Bowen Rhys.  …

Iau 2 Mehefin

Sesiwn Ioga

15:45
Sesiynau Ioga Am ddim rhwng 16-25 oed, Pob p’nawn Iau rhwng 07.04.2022 a 09.06.2022. 3:45pm i 4:45pm Cysylltwch i archebu lle ar: 01286 672622 neu dros e-bost: beics@anturwaunfawr.cymru.

Mawrth 7 Mehefin

Sesiynau hyder beicio

15:00
Sesiynau hyder beicio am ddim i bobl ifanc 16-25 oed. Cysylltwch i archebu lle ar: 01286 672622 neu dros e-bost: beics@anturwaunfawr.cymru.

Iau 9 Mehefin

Sesiwn Ioga

15:45
Sesiynau Ioga Am ddim rhwng 16-25 oed, Pob p’nawn Iau rhwng 07.04.2022 a 09.06.2022. 3:45pm i 4:45pm Cysylltwch i archebu lle ar: 01286 672622 neu dros e-bost: beics@anturwaunfawr.cymru.